preloder
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Organizacja technikum

Dyrektor szkoły:

mgr Maciej Orzeł

Godziny pracy Dyrektora:

 • Poniedziałek godz. 9.00 - 14.00
 • Wtorek godz. 9.00 - 14.00
 • Czwartek godz. 12.00 - 16.00
 • Piątek godz. 12.00 - 16.00

Kontakt:

 • tel. 71 340 03 91
 • e-mail: sekretariat@szkolawojskowahusarz.pl

Godziny pracy sekretariatu:

 • Poniedziałek – Piątek godz. 8.00 - 16.30

Kontakt:

 • tel. 71 340 03 91
 • tel. 798 024 989
 • tel. 721 495 077
 • e-mail: sekretariat@szkolawojskowahusarz.pl

Dokumenty szkolne

Wszystkie niżej wymienione dokumenty są do wglądu w sekretariacie szkoły:

 • Statut szkoły
 • Wewnątrzszkolny system oceniania
 • Plan nauczania
 • Zestaw programów nauczania
 • Regulamin rady pedagogicznej
 • Regulamin zachowania ucznia
 • Program wychowawczy
 • Szkolny program profilaktyki
 • Porozumienia o współpracy

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: poniedziałek 2 września 2019 r.
 • Wszystkich Świętych: czwartek 1 listopada 2019 r.
  Święto Niepodległości: poniedziałek 11 listopada 2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: poniedziałek 23 grudnia 2019 r. - środa 1 stycznia 2020 r
 • Ferie zimowe: poniedziałek 10 lutego - niedziela 23 lutego 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: czwartek 9 kwietnia – wtorek 14 kwietnia 2020 r.
 • Święto Pracy: piątek 1 maja 2020 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja: niedziela 3 maja 2020 r.
 • Boże Ciało: czwartek 11 czerwca 2019 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: piątek 26 czerwca 2020 r.
 • Ferie letnie: sobota 27 czerwca - poniedziałek 31 sierpnia 2020 r.
 • Koniec roku szkolnego: poniedziałek 31 sierpnia 2020 r.
Informacja o innych wolnych dniach będzie przekazywana w trakcie trwania roku szkolnego. 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Szczegółowe informacje odnośnie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przekażemy 2 września 2019 r.

Aktualny wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020
dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Przedmiot Tytuł podręcznikaAutorWydawca
1.J. polskiZrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. cz.1.1Dariusz Chemperek, Adam KalbarczykWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
2.MatematykaMatematyka 1. Podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy.Marcin Karpiński, Małgorzata Dobrowolska, Marcin Braun, Jacek LechGdańskie Wydawnictwo Oświatowe
3.Podstawy przedsiębiorczościPodstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata.Piotr KrzyszczykOperon
4.J. angielskiNew Horizons 1. Students book and workbook. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Paul Radley, Daniela Simons, Małgorzata WieruszewskaOxford
5.HistoriaPoznać przeszłość wiek XX-ty.S. Roszak, J. KłaczkowNowa Era
6.WOSWiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Seria odkrywamy na nowo.Z. Smutek, J. MaleskaOperon
7.MatematykaMatematyka I. Podręcznik. Zakres podstawowy.M. Karpiński, M. Dobrowolska, M. Braun, J. LechGdańskie Wydawnictwo Oświatowe
8.Wiedza o kulturzeSpotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum ogólnokształcącego i technikum.M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski i inniNowa Era
9.J. niemieckiJęzyk niemiecki, klasa 1-3, Infos 1A, podręcznik z ćwiczeniami.Birgit Sekulski, Nina Drabich, Cezary Serzysko, Tomasz GajownikPearson
10.BiologiaBiologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.E. Bonar, W. Krzezowiec-Jeleń, S. CzachorowskiNowa Era
11.ChemiaChemia. Po prostu. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna.H. Gulińska, K. KuśmierczykWSiP
12.FizykaOdkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.M. Braun, W. ŚliwaNowa Era
13.GeografiaGeografia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.Sławomir KurekOperon
Oblicza geografii. Karta pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.M. Kubik, M. Nikołajew-BanaszewskaNowa Era
Szkolny atlas geograficzny.Oprac. zbioroweDemart
14Edukacja dla bezpieczeństwaŹyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.Jarosław SłomaNowa Era
15Historia i społeczeństwoPoznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Tomasz MaćkowskiNowa Era

Regulamin mundurowy w technikum wojskowym Husarz

 1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów Technikum Wojskowego Husarz.
 2. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on godny, elegancki i schludny wygląd. Mundur ma być czysty i wyprasowany. Czyszczenie, prasowanie i konserwacja elementów munduru spoczywa na użytkowniku.
 3. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 1. Umundurowanie zakupuje uczeń lub jego rodzice na własny koszt.
 2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie zajęć szkolnych tj. we wskazanych dniach mundurowych, innych wskazanych dniach przez Dyrekcję szkoły lub opiekuna grupy (wychowawcę), w czasie odbywania zajęć edukacyjnych w zewnętrznych organizacjach i instytucjach, w czasie uroczystości szkolnych oraz w czasie uroczystości kościelnych i państwowych, w których bierze udział Szkoła.
 3. W zależności od warunków atmosferycznych, o doborze umundurowania, decyduje wychowawca klasy. W ciepłe dni uczniowie nie są zobowiązani do noszenia bluzy wojskowej – obowiązuje jednak jednolitość ubioru.
 4. Uczniowie są zobowiązani do reprezentowania Szkoły na zewnątrz. O uczestnictwie i jego formie decyduje Dyrektor szkoły. Decyzję o uczestnictwie w uroczystościach może podjąć również wychowawca klasy lub przedstawiciele klasy w porozumieniu i za zgodą Dyrektora szkoły.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu uczeń ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 1. Podstawowym ubiorem ucznia jest mundur wyjściowy składający się z:
 • • beretu w kolorze bordowym z orzełkiem,
 • • munduru moro koloru zielonego,
 • • t-shirtu w kolorze czarnym,
 • • pasa wojskowego w kolorze munduru,
 • • butów wojskowych koloru czarnego,
 • • kurtki koloru zielonego.
 1. Na mundurze w trakcie nauki będą umieszczane dodatkowe emblematy informujące:
 • • o szkole do której uczęszcza uczeń,
 • • w której klasie jest uczeń,
 • • jaki wewnątrzszkolny stopień wojskowy ma uczeń,
 • • jakie uczeń przeszedł szkolenia obowiązkowe,
 • • jakie uczeń przeszedł szkolenia dodatkowe.
 1. Użytkowania munduru i jego elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Nadmiernego wypychania zewnętrznych kieszeni.
 3. W czasie występowania w mundurze palenia papierosów (w tym e-papierosów) w miejscach publicznych.
 4. Uczeń występujący w mundurze powinien mieć włosy i zarost twarzy schludnie i krótko ostrzyżone. Kobiety na czas występowania w mundurze upinają włosy w taki sposób, by nie przeszkadzały podczas wykonywanych czynności służbowych.
 5. Uczniom występującym w mundurze zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii oraz ozdób. Kobietom zezwala się jedynie na noszenie małych kolczyków nie wykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej.
 6. Dozwolone jest noszenie zegarka, obrączki, sygnetu lub pierścionka.
 1. Znakiem ucznia jest naszywka z logo szkoły wykonana wg wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie mogą otrzymywać wewnątrzszkolne stopnie wojskowe. Ich rodzaj, czas i zasady ich otrzymania i noszenia określa osobny regulamin.
 1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w regulaminie mundurowym oraz w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania.
 3. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Dyrektor szkoły i modyfikacje te nie wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną szkoły.

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji podane są w dzienniku elektronicznym szkoły.

Plany lekcji

Aktualny plan lekcji zawsze widoczny jest w dzienniku elektronicznym szkoły.

Rozkład dzwonków

18.00 – 8.455 minut
28.50 – 9.355 minut
39.40 – 10.2510 minut
410.35 – 11.205 minut
511.25 – 12.105 minut
612.15 – 13.0015 minut
713.15 – 14.005 minut
814.05 – 14.505 minut
914.55 – 15.405 minut
1015.45 – 16.305 minut

Pielęgniarka szkoły

Godziny pracy pielęgniarki szkoły:

 • Wtorek godz. 11.30 – 15.30
 • Czwartek godz. 11.30 – 15.30

Psycholog i pedagog

Technikum Wojskowe Husarz współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 102.

W razie potrzeby konsultacji psychologicznej lub pedagogicznej należy zgłosić ten fakt w szkole, a następnie w przypadku uczniów niepełnoletnich, rodzic (opiekun) powinien zadzwonić do sekretariatu poradni w celu umówienia wizyty.

 • tel. 71 798 68 32

Godziny pracy sekretariatu poradni:

 • poniedziałek, czwartek, piątek 8:30 – 15:30,
 • wtorek, środa 8:30 – 17:00.
Strona poradni: www.ppp9-wroc.pl

Procedura wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

1. W celu uzyskania duplikatu dokumentu należy złożyć pisemną prośbę przez ucznia lub rodzica do Dyrektora szkoły i złożyć ją w sekretariacie szkoły. Prośbę należy złożyć na poniższych formularzach:

Duplikat świadectwa                          Duplikat legitymacji

2. Duplikaty są odpłatne z góry w sekretariacie szkoły w wysokości:

a) duplikat świadectwa – 26.00 zł
b) duplikat legitymacji – 9.00 zł
3. Do prośby należy dołączyć 1 zdjęcie w formacie 30×42 mm opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

4. Czas wystawienia duplikatów:

a) duplikat świadectwa – 14 dni
b) duplikat legitymacji – 7 dni w przypadku gdy formularz zgłoszeniowy jest niekompletny czas oczekiwania może się wydłużyć.

5. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

Wydawanie zaświadczeń

Na pisemny wniosek ucznia lub rodzica szkoła wydaje nieodpłatnie zaświadczenia do wszelkich instytucji (ZUS, MOPS, GOPS, sąd itp.)

Wniosek do pobrania

Czas oczekiwania na wystawienie zaświadczenia do 3 dni roboczych.

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rezerwacji on-line