preloder
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Rekrutacja

O przyjęciu do Wojskowego Liceum Husarz decyduje kolejność zgłoszeń. Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta.
Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych. Przed zakończeniem roku szkolnego należy zarezerwować miejsce na jeden z trzech sposobów:

Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęciu do szkoły (formularz do pobrania w sekretariacie)
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego
 • karta zdrowia z gimnazjum
 • 3 fotografie formatu legitymacyjnego

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć je osobiście lub wysyłając pocztą do sekretariatu szkoły.
Przy zapisie do szkoły nie wymagamy badań lekarskich.
Przy zapisie do liceum nie ma kryterium punktowego. Ilość punktów nie wpływa na przyjęcie lub nieprzyjęcie kandydata do szkoły.
Podczas procesu rekrutacji nie będzie przeprowadzany test sprawności fizycznej. Wierzymy, że wspólnymi siłami zbudujemy ją podczas Twojej nauki w szkole.
W trakcie roku szkolnego można przepisać się z innej szkoły. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rezerwacji on-line