loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Rekrutacja

O przyjęciu do Wojskowego Liceum Husarz decyduje kolejność zgłoszeń. Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych. Przed zakończeniem roku szkolnego należy zarezerwować miejsce na jeden z trzech sposobów:

Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wysyłane automatycznie przy rezerwacji on-line lub do pobrania w sekretariacie)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ze szkoły
 • 3 fotografie legitymacyjne

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć je osobiście lub wysyłając pocztą do sekretariatu szkoły.
Przy zapisie do szkoły nie wymagamy badań lekarskich.
Podczas procesu rekrutacji nie będzie przeprowadzany test sprawności fizycznej. Wierzymy, że wspólnymi siłami zbudujemy ją podczas Twojej nauki w szkole.
W trakcie roku szkolnego można przepisać się z innej szkoły. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rezerwacji on-line