preloder
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

  • ADRES SZKOŁY:
  • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
  • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

  • ADRES SZKOŁY:
  • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
  • 52-007 WROCŁAW

Ważne pytania

Główna wojskowa szkoła średnia Husarz przygotowuje do pracy w wojsku i na tę dziedzinę kładzie nacisk, a szkoły mundurowe przygotowują do pracy w ogóle służb mundurowych w kraju.

Różnica pomiędzy tymi typami szkół polega na tym, iż w szkołach wojskowych oprócz podstawowej wiedzy z zakresu szkoły średniej zdobywa się wiedze z szeroko pojętej wojskowości.

Liceum wojskowe Husarz trwa 3 lata (po gimnazjum) oraz 4 lata (po szkole podstawowej). Podczas nauczania oprócz wiedzy ogólnej uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę wojskową. Nauka kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego i egzaminem dojrzałości.
W technikum wojskowym Husarz nauka trwa 4 lata (po gimnazjum) oraz 5 lat (po szkole podstawowej). Uczeń oprócz wiedzy ogólnej zdobywa umiejętności i wiedzę wojskową oraz wiedzę zawodową. Nauka kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego i egzaminem dojrzałości. W technikum dodatkowo podczas nauki odbywają się egzaminy zawodowe, po zdaniu których uczeń uzyskuje tytuł zawodowy: technik logistyk, technik informatyk lub technik teleinformatyk.

Nauka w szkole Husarz trwa zależnie od wybranej szkoły. W liceum wojskowym trwa 3 lata (po gimnazjum) oraz 4 lata (po szkole podstawowej) ,natomiast w technikum wojskowym trwa 4 lata (po gimnazjum) oraz 5 lat (po szkole podstawowej).

Nie. Nauka w szkole Husarz jest bezpłatna.

Warunkiem przyjęcia do szkoły Husarz jest ukończenie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej oraz przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty potwierdzone w obu przypadkach zaświadczeniem.

Tak. W szkole Husarz uczą się chłopcy i dziewczęta.

O przyjęciu do szkoły Husarz decyduje kolejność zgłoszeń. Przed zakończeniem roku szkolnego w gimnazjum lub szkole podstawowej należy zarezerwować miejsce w szkole on-line, telefonicznie lub w sekretariacie szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego, posiadając świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty można przystąpić do rekrutacji w szkole Husarz. Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są: świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, 3 fotografie legitymacyjne, karta zdrowia ze szkoły oraz wypełnienie podania o przyjęciu do szkoły.

Sprawność fizyczna jest bardzo ważna, ale nie będziemy jej sprawdzać podczas rekrutacji. Wierzymy, że wspólnymi siłami zbudujemy ją podczas Twojej nauki w szkole.

Tak. Można przepisać się z innej szkoły do szkoły Husarz. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Tak. Każdy uczeń Głównej Wojskowej Szkoły Średniej Husarz otrzymuje legitymację szkolną.

W szkole Husarz zajęcia ogólne prowadzą nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, a zajęcia wojskowe prowadzi doświadczona i wykwalifikowana kadra wojskowa.

Tak. Szkoła Husarz posiada własną bazę dydaktyczną i wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły.

Tak. Bursa z pokojami do wynajęcia znajduje się na terenie szkoły. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu i brak kosztów związanych z dojazdami.

Tak. Nauka w liceum i technikum wojskowym Husarz kończy się maturą.

Nauka w liceum wojskowym Husarz kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego i egzaminem dojrzałości. Średnie wykształcenie i zdana matura oraz zdobyta wiedza wojskowa otwiera drzwi do wyższych uczelni wojskowych oraz cywilnych.
Nauka w technikum wojskowym Husarz na każdym kierunku kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego, egzaminem dojrzałości i uzyskaniem kwalifikacji w zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik teleinformatyk. Tak, jak w przypadku liceum wojskowego może kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych lub cywilnych. Absolwent technikum posiadając dodatkowo jeden z zawodów może ubiegać się już o pracę w wojsku i nie tylko.

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rezerwacji on-line