loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

  • ADRES SZKOŁY:
  • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
  • 52-007 WROCŁAW

Ukończyłeś szkołę podstawową. Co dalej?

Każdego roku liczna grupa ósmoklasistów zastanawia się nad wyborem dalszego etapu nauki. Niełatwo podjąć decyzję, od której przecież zależy przyszłość i ewentualna satysfakcja z obranej przez siebie drogi życiowej. Troska o to, aby wybór szkoły był trafny – odpowiadał zainteresowaniom, umożliwiał wykorzystanie zdolności i gwarantował dalszy rozwój – jest sprawą każdego z Was.

Jeśli jesteś wśród tych, którzy stoją przed tą ważną decyzją, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na jedną, niezwykle ważna dziedzinę naszego życia. Jest nią obronność kraju, której podstawową siłę stanowi Wojsko Polskie. Trzonem Wojska Polskiego jest jego kadra: oficerowie i podoficerowie zawodowi. Kadrę tę kształcą akademie wojskowe i centra szkolenia, które są otwarte i dostępne dla wszystkich młodych osób pragnących wstąpić do służby w Wojsku Polskim. Na uczniów po szkole podstawowej czekają licea wojskowe ogólnokształcące i technika wojskowe.

Dlaczego wojsko?

Do niedawna służba w armii traktowana była jako obowiązek, który spoczywał na każdym obywatelu. Czasy się zmieniły, a wraz z nimi zmienił się obraz Wojska Polskiego. Teraz warto zainteresować się perspektywą zatrudnienia w strukturach armijnych. Tę kwestię należy rozpatrywać w dwóch kategoriach:

Rozwojowy – awans zależy wyłącznie od osiągnięć i chęci doskonalenia zawodowego.

Finansowy – dobre zarobki, w zależności od stopnia wojskowego oraz rozbudowany system dodatków i premii.

Stabilność zatrudnienia, dobre zarobki oraz duże perspektywy rozwoju sprawiają, iż służbę w Wojsku Polskim wybiera coraz więcej młodych ludzi.

Dlaczego szkoła Husarz?

Szkoła Husarz, jako pierwsza w Polsce jest wyspecjalizowaną wojskową szkołą średnią dla młodzieży. W naszej szkole możesz wybrać naukę w wojskowym liceum ogólnokształcącym lub  technikum wojskowym w zawodach: technik logistyk oraz technik informatyk. Klasy liceum i technikum objęte są programem OPW (Oddziały Przygotowania Wojskowego). W obu szkołach nauka kończy się maturą, a w technikum dodatkowo egzaminem zawodowym, po zdaniu którego uzyskasz zawód przydatny w wojsku i nie tylko.

Poprzez dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm.

Szkoła posiada III oddziały we Wrocławiu, w których odbywają się wszystkie zajęcia teoretyczne. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych nauka poszerzona jest o edukację wojskową, specjalistyczną oraz sztuki walki. W trakcie roku szkolnego organizowane są dodatkowe szkolenia wojskowe, obozy, skoki spadochronowe oraz zajęcia na strzelnicy.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)