loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

  • ADRES SZKOŁY:
  • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
  • 52-007 WROCŁAW

Ważne pytania

Główna wojskowa szkoła średnia Husarz ukierunkowuje i przygotowuje do służby lub pracy w wojsku i na tę dziedzinę kładzie nacisk, a szkoły mundurowe przygotowują do pracy w służbach mundurowych różnych formacji.

Różnica pomiędzy tymi typami szkół polega na tym, iż w szkołach wojskowych oprócz podstawowej wiedzy z zakresu szkoły średniej zdobywa się wiedze z szeroko pojętej wojskowości.

Liceum wojskowe Husarz trwa 4 lata. Podczas nauczania oprócz wiedzy ogólnej uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę wojskową. Nauka kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego i egzaminem dojrzałości.
W technikum wojskowym Husarz nauka trwa 5 lat. Uczeń oprócz wiedzy ogólnej zdobywa umiejętności i wiedzę wojskową oraz wiedzę zawodową. Nauka kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego i egzaminem dojrzałości. W technikum dodatkowo podczas nauki odbywają się egzaminy zawodowe, po zdaniu których uczeń uzyskuje tytuł zawodowy: technik logistyk lub technik informatyk.

Nauka w szkole Husarz trwa zależnie od wybranej szkoły. W liceum wojskowym trwa 4 lata, natomiast w technikum wojskowym trwa 5 lat.

Nie. Nauka w szkole Husarz jest bezpłatna.

Warunkiem przyjęcia do szkoły Husarz jest ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej oraz przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty potwierdzone zaświadczeniem o wynikach.

Tak. W szkole Husarz uczą się chłopcy i dziewczęta.

Przed zakończeniem roku szkolnego należy zarezerwować miejsce w szkole Husarz on-line za pomocą przycisku “Zapisz się”. Po zakończeniu roku szkolnego, posiadając świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można przystąpić do zapisu w szkole Husarz. Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 3 fotografie legitymacyjne, karta zdrowia ze szkoły oraz wypełnienie podania o przyjęciu do szkoły.

Tak. Można przepisać się z innej szkoły do szkoły Husarz. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Tak. Każdy uczeń Głównej Wojskowej Szkoły Średniej Husarz otrzymuje legitymację szkolną.

W szkole Husarz zajęcia ogólne prowadzą nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, a zajęcia wojskowe prowadzi doświadczona i wykwalifikowana kadra wojskowa.

Tak. Szkoła Husarz posiada własną bazę dydaktyczną i wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie szkoły.

Tak. Szkoła Husarz współpracuje z dwiema wrocławskimi bursami. Uczniowie spoza Wrocławia mogą liczyć na zakwaterowanie.

Tak. Nauka w liceum i technikum wojskowym Husarz kończy się maturą.

Nauka w liceum wojskowym Husarz kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego i egzaminem dojrzałości. Średnie wykształcenie i zdana matura oraz zdobyta wiedza wojskowa otwiera drzwi do wyższych uczelni wojskowych oraz cywilnych.
Nauka w technikum wojskowym Husarz na każdym kierunku kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego, egzaminem dojrzałości i po zdaniu egzaminu otrzymaniem dyplomu zawodowego: technik logistyk lub technik informatyk. Tak, jak w przypadku liceum wojskowego można kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych oraz cywilnych. Absolwent technikum posiadając dodatkowo jeden z zawodów może ubiegać się już o pracę w wojsku i nie tylko.

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)