loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Informacje o liceum

Wojskowe liceum ogólnokształcące Husarz jest szkołą średnią dla młodzieży po szkole podstawowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i dzielą się na przedmioty ogólne z zakresu szkoły średniej i przedmioty wojskowe teoretyczne i praktyczne.

                                                     Celami kształcenia w wojskowym liceum ogólnokształcącym Husarz są:

 • Ukończenie szkoły przez uczniów i uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu dojrzałości (matury) oraz zdobycie umiejętności i wiedzy wojskowej niezbędnej przy rekrutacji do wyższych szkół wojskowych takich jak: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Zdana matura w liceum wojskowym Husarz jest również przepustką do innych uczelni cywilnych.
 • Przygotowanie do służby w jednostkach wojskowych i pracy w Wojsku Polskim.


Uczniowie na przedmiotach wojskowych teoretycznych i praktycznych poznają zagadnienia m. in. takie jak:

 • regulaminy wojskowe i musztra
 • profilaktyka i dyscyplina wojskowa
 • wychowanie obywatelskie i wojskowe
 • rozpoznanie wojskowe
 • szkolenie strzeleckie
 • szkolenie inżynieryjno-saperskie
 • obrona przed bronią masowego rażenia
 • powszechna obrona przeciwlotnicza
 • terenoznawstwo
 • kształcenie sprawnościowe
 • budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • łączność
 • zabezpieczenie logistyczne
 • szkolenie prawne
 • ochrona informacji niejawnych
 • szkolenie medyczne
 • ochrona i obrona obiektów
 • siły zbrojne oraz ich działanie w strukturach międzynarodowych
 • podstawy szkolenia bojowego
 • wojna cybernetyczna
 • wojna hybrydowa
 • współczesna technika wojskowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • samoobrona


Podczas nauki organizowane są dodatkowe zajęcia, szkolenia i kursy specjalistyczne przydatne w wojsku m. in. takie jak: 

 • skoki spadochronowe (min. 16 lat i zgoda rodzica/opiekuna)
 • płetwonurkowanie (umiejętność pływania i zgoda rodzica/opiekuna)
 • obsługa i sterowanie dronem (min. 18 lat)
 • pierwsza pomoc (kurs dla osób nieletnich oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób pełnoletnich pozwalający na uzyskanie tytułu „Ratownika”)
 • pływanie (nauka dla początkujących oraz treningi dla zaawansowanych pod okiem instruktora pływania)
 • prawo jazdy (we współpracy z ośrodkiem szkoleniowym, 16 lat i zgoda rodzica/opiekuna – kat. A.1, B1, 18 lat – kat. A2, kat. B)


Szkolenia i kursy specjalistyczne organizowane są w formach:

 • terenowe zajęcia wojskowe (jednodniowe, kilkudniowe)
 • terenowe obozy wojskowe (7-dniowe, 10-dniowe i 14-dniowe)


W trakcie nauki uczniowie biorą udział w świętach oraz uroczystościach wojskowych i państwowych m. in takich jak:

 • 1 września: Rocznica wybuchu II wojny światowej
 • 17 września: Dzień Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej
 •  1 listopada: Dzień Wszystkich Świętych
 •  11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości
 •  1 marca: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 •  12 marca: Rocznica wejścia Polski do NATO
 •  13 kwietnia: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 •  1 maja: Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej
 •  2 maja: Dzień Flagi RP
 •  3 maja: Święto Narodowe
 •  8 maja: Rocznica zakończenia II wojny światowej
 •  15 sierpnia: Dzień Wojska Polskiego

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)