loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Rekrutacja

Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna, nie pobieramy opłat rekrutacyjnych. Przed zakończeniem roku szkolnego należy zarezerwować miejsce na jeden z trzech sposobów:

Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wysyłane automatycznie przy rezerwacji on-line lub do pobrania w sekretariacie)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ze szkoły
 • 3 fotografie legitymacyjne

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć je osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.
W trakcie roku szkolnego można przepisać się z innej szkoły. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Terminarz rekrutacyjny 2021:

 1. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, karty zdrowia ze szkoły oraz 3 podpisanych fotografii legitymacyjnych – do 02.07.2021 r.
 2. Złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 16.07.2021 r.
 3. Złożenie ankiety dotyczącej stanu zdrowia (do pobrania poniżej) oraz przystąpienie do testów sprawnościowych (zakres testów do pobrania poniżej) – w dniach 19-20.07.2021 r. Termin dodatkowy (rezerwowy) testów sprawnościowych – 28.07.2021 r.
 4. Ogłoszenie listy osób, które dostały się do szkoły – w dniu 29.07.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rezerwacji on-line