loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Rekrutacja

Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna, nie pobieramy opłat rekrutacyjnych. Przed zakończeniem roku szkolnego należy zapisać się na jeden z trzech sposobów:

Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wysyłane automatycznie przy rekrutacji on-line lub do pobrania w sekretariacie)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ze szkoły
 • 3 fotografie legitymacyjne

WAŻNE: Szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć je osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.
W trakcie roku szkolnego można przepisać się z innej szkoły. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Terminarz rekrutacyjny 2022:

27.05.2022 r. (piątek) godz. 9.00 Majowy Dzień Otwarty
04.06.2022 r. (sobota) budynek ul. Wodzisławska 6, sala nr 4
– termin główny testu sprawnościowego (zakres testu do pobrania poniżej)
– dostarczenie wypełnionej ankiety zdrowia (do pobrania poniżej) oraz jeżeli są orzeczenia, opinie (lekarskie, pedagogiczne, psychologiczne np. z poradni PP), dyplomy, zaświadczenia sportowe itp.
Godziny testów sprawnościowych:
8.00 – kandydaci urodzeni w styczniu i lutym
9.00 – kandydaci urodzeni w marcu i kwietniu
10.00 – kandydaci urodzeni w maju i czerwcu
11.00 – kandydaci urodzeni w lipcu i sierpniu
12.00 – kandydaci urodzeni we wrześniu i październiku
13.00 – kandydaci urodzeni w listopadzie i grudniu
15.06.2022 r. (środa) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów sprawnościowych
Od 24.06.2022 r. (piątek) do 01.07.2022 r. (piątek) – złożenie osobiście lub pocztą tradycyjną oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, karty zdrowia ze szkoły oraz 3 podpisanych fotografii legitymacyjnych
02.07.2022 r. (sobota) budynek ul. Wodzisławska 6, sala nr 4
– II termin składania podań o przyjęcie do szkoły
– termin dodatkowy testu sprawnościowego dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu w terminie głównym
– dostarczenie wypełnionej ankiety zdrowia (do pobrania poniżej) oraz jeżeli są orzeczenia, opinie (lekarskie, pedagogiczne, psychologiczne np. z poradni PP), dyplomy, zaświadczenia sportowe itp.
Godziny dodatkowych testów sprawnościowych:
9.00 – kandydaci urodzeni w styczniu, lutym, marcu, kwietniu
10.00 – kandydaci urodzeni w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu
11.00 – kandydaci urodzeni we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu
Od 08.07.2022 r. (piątek) do 13.07.2022 r. (środa) – dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
15.07.2022 r. (piątek) od godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do szkoły 
 

Dokumenty do pobrania:

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)