loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Rekrutacja

Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna, nie pobieramy opłat rekrutacyjnych. Przed zakończeniem roku szkolnego należy zapisać się na jeden z trzech sposobów:

Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wysyłane automatycznie przy rekrutacji on-line lub do pobrania w sekretariacie)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ze szkoły
 • 3 fotografie legitymacyjne

TERMINARZ REKRUTACYJNY 2023:

WAŻNE: Szkoła nie bierze udziału w miejskim elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

26.05.2023 r. (piątek) godz. 9.00, II oddział szkoły ul. Wodzisławska 6 – Majowy Dzień Otwarty Szkoły Husarz (ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o przyjście chętnych ósmoklasistów z maks. 1 osobą towarzyszącą).
 
03.06.2023 r. (sobota) – II oddział szkoły ul. Wodzisławska 6, I piętro, sala nr 4:
– termin główny testu sprawnościowego (zakres testu do pobrania poniżej)
– dostarczenie wypełnionej ankiety zdrowia (do pobrania poniżej) oraz jeżeli są to: orzeczenia, opinie (lekarskie, pedagogiczne, psychologiczne np. z poradni PP), dyplomy, zaświadczenia sportowe itp. w formie kopii.
Godziny testów sprawnościowych:
8.00 – kandydaci urodzeni w styczniu i lutym
9.00 – kandydaci urodzeni w marcu i kwietniu
10.00 – kandydaci urodzeni w maju i czerwcu
11.00 – przerwa 30 min.
11.30 – kandydaci urodzeni w lipcu i sierpniu
12.30 – kandydaci urodzeni we wrześniu i październiku
13.30 – kandydaci urodzeni w listopadzie i grudniu

WAŻNE: Prosimy, aby kandydaci stawili się dokładnie o wskazanej godzinie zgodnie z miesiącem urodzenia.

Do 16.06.2023 r. (piątek) – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów sprawnościowych i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji.
 
01.07.2023 r. (sobota) – II oddział szkoły ul. Wodzisławska 6, I piętro, sala nr 4:
– II termin składania podań o przyjęcie do szkoły
– termin dodatkowy testu sprawnościowego dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu w terminie głównym
– dostarczenie wypełnionej ankiety zdrowia (do pobrania poniżej) oraz jeżeli są to: orzeczenia, opinie (lekarskie, pedagogiczne, psychologiczne np. z poradni PP), dyplomy, zaświadczenia sportowe itp. w formie kopii.
Godziny dodatkowych testów sprawnościowych:
9.00 – kandydaci urodzeni w styczniu, lutym, marcu, kwietniu
10.00 – kandydaci urodzeni w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu
11.00 – kandydaci urodzeni we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu
WAŻNE: Prosimy, aby kandydaci stawili się dokładnie o wskazanej godzinie zgodnie z miesiącem urodzenia.
 
Do 10.07.2023 r. (poniedziałek):
– złożenie w sekretariacie kopii lub przesłanie na szkolny adres e-mail skanu (w pliku .pdf) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
– wydanie kandydatom do technikum skierowania na badania do lekarza medycyny pracy
 

18.07.2023 r. (wtorek) od godz. 15:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych.

Od 19.07.2023 r. do 25.07.2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty zdrowia ze szkoły podstawowej, 3 podpisanych fotografii legitymacyjnych oraz w przypadku kandydatów do technikum zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. (UWAGA: w przypadku wysyłki w/w dokumentów pocztą tradycyjną pod uwagę będzie brana data odbioru przesyłki, która nie może przekroczyć 25.07.2023 r.)

28.07.2023 r. (piątek) od godz. 15:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. Lista zamieszczona będzie w tym miejscu.

KANDYDACI PRZYJĘCI DO KLAS PIERWSZYCH (28.07.2023)
UMUNDUROWANIE 2023_2024

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS I-V:
04.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 10.00 uroczysty apel na terenie zielonym przy ul. Zagłębiowskiej 8 (zbiórka o godz. 9.40) 
Klasy pierwsze przychodzą na galowo, klasy II-V w pełnym umundurowaniu.

Po apelu klasy pierwsze spotkają się ze swoimi wychowawcami w celu wręczenia loginów do dziennika elektronicznego i zapoznania się z planem lekcji (klasy II-V uczestniczą tylko w apelu).

Od 05.09.2023 r. odbędą się lekcje zgodnie z planem oraz przydzieloną lokalizacją szkoły:
ul. Zagłębiowska 8, ul. Kościuszki 29 (wejście E), ul. Fabryczna 10 (budynek C)

Dokumenty do pobrania:

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)