loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Informacje o technikum

Technikum Wojskowe Husarz jest szkołą średnią dla młodzieży po szkole podstawowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i dzielą się na przedmioty ogólne z zakresu szkoły średniej, przedmioty wojskowe teoretyczne i praktyczne oraz przedmioty zawodowe zależne od wybranego przez siebie kierunku, a są to: technik logistyk lub technik informatyk.

Klasy technikum objęte są programem OPW (Oddziały Przygotowania  Wojskowego)

Program OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

 • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
 • możliwość odbycia skróconej służby, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
 • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;

pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);

 • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.


Celami kształcenia w technikum wojskowym Husarz są:

 • Ukończenie szkoły przez uczniów i uzyskanie wykształcenia średniego.
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu. Przygotowanie do egzaminu dojrzałości (matury) oraz zdobycie umiejętności i wiedzy wojskowej niezbędnej przy rekrutacji do wyższych szkół wojskowych.
 • Uzyskanie jednego z pożądanych w wojsku zawodów: technik logistyk lub technik informatyk.


Uczniowie na przedmiotach wojskowych teoretycznych i praktycznych poznają zagadnienia m. in. takie jak:

 • regulaminy wojskowe i musztra
 • profilaktyka i dyscyplina wojskowa
 • wychowanie obywatelskie i wojskowe
 • rozpoznanie wojskowe
 • szkolenie strzeleckie
 • szkolenie inżynieryjno-saperskie
 • obrona przed bronią masowego rażenia
 • powszechna obrona przeciwlotnicza
 • terenoznawstwo
 • kształcenie sprawnościowe
 • budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • łączność
 • zabezpieczenie logistyczne
 • szkolenie prawne
 • ochrona informacji niejawnych
 • szkolenie medyczne
 • ochrona i obrona obiektów
 • siły zbrojne oraz ich działanie w strukturach międzynarodowych
 • podstawy szkolenia bojowego
 • wojna cybernetyczna
 • wojna hybrydowa
 • współczesna technika wojskowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • samoobronaPodczas nauki organizowane są dodatkowe zajęcia, szkolenia i kursy specjalistyczne przydatne w wojsku m. in. takie jak: 

 • skoki spadochronowe (min. 16 lat i zgoda rodzica/opiekuna)
 • płetwonurkowanie (umiejętność pływania i zgoda rodzica/opiekuna)
 • obsługa i sterowanie dronem (min. 18 lat)
 • pierwsza pomoc (kurs dla osób nieletnich oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób pełnoletnich pozwalający na uzyskanie tytułu „Ratownika”)
 • pływanie (nauka dla początkujących oraz treningi dla zaawansowanych pod okiem instruktora pływania)
 • prawo jazdy (we współpracy z ośrodkiem szkoleniowym, 16 lat i zgoda rodzica/opiekuna – kat. A.1, B1, 18 lat – kat. A2, kat. B)

Szkolenia i kursy specjalistyczne organizowane są w formach:

 • terenowe zajęcia wojskowe (jednodniowe, kilkudniowe)
 • terenowe obozy wojskowe (7-dniowe, 10-dniowe i 14-dniowe)


W trakcie nauki uczniowie biorą udział w świętach oraz uroczystościach wojskowych i państwowych m. in takich jak:

1 września

Rocznica wybuchu II wojny światowej

17 września

Dzień Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej

1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

1 marca

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

12 marca

Rocznica wejścia Polski do NATO

13 kwietnia

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

1 maja

Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

2 maja

Dzień Flagi RP

3 maja

Święto Narodowe

8 maja

Rocznica zakończenia II wojny światowej

15 sierpnia

Dzień Wojska Polskiego

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)