loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Technik logistyk

Informacje o zawodzie technik logistyk

Technik logistyk w wojsku zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania sprzętów i towarów oraz wykorzystaniem informacji w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Do podstawowych zadań należy również:

 • przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
 • prawidłowe oznakowanie składowanych towarów;
 • przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi;
 • czynny udział w inwentaryzacjach;
 • wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów;
 • uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych;
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki;
 • nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Technik logistyk powinien posiadać umiejętności dowódcze: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie sprzętów i towarów, obsługuje magazyn, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; przyjmuje i wydaje towar z magazynu, prowadzi dokumentację magazynową, dostarcza towar zgodnie z zamówieniem we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczneDo podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Technik logistyk powinien posiadać umiejętności dowódcze: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie sprzętów i towarów, obsługuje magazyn, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; przyjmuje i wydaje towar z magazynu, prowadzi dokumentację magazynową, dostarcza towar zgodnie z zamówieniem we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne

Rekrutacja

Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych.

Przed zakończeniem roku szkolnego należy zarezerwować miejsce na jeden z trzech sposobów:

on-line kliknij, aby dokonać rezerwacji
– telefonicznie 71 340 03 91,
– w sekretariacie szkoły przy ul. Zagłębiowskiej 8 we Wrocławiu


Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wysyłane automatycznie przy rezerwacji on-line lub do pobrania w sekretariacie)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ze szkoły
 • 3 fotografie legitymacyjne

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć je osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.
W trakcie roku szkolnego można przepisać się z innej szkoły. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Terminarz rekrutacyjny 2021:

 1. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, karty zdrowia ze szkoły oraz 3 podpisanych fotografii legitymacyjnych – do 02.07.2021 r.
 2. Złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 16.07.2021 r.
 3. Złożenie ankiety dotyczącej stanu zdrowia (do pobrania poniżej) oraz przystąpienie do testów sprawnościowych (zakres testów do pobrania poniżej) – w dniach 19-20.07.2021 r. Termin dodatkowy (rezerwowy) testów sprawnościowych – 28.07.2021 r.
 4. Ogłoszenie listy osób, które dostały się do szkoły – w dniu 29.07.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rezerwacji on-line