loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

  • ADRES SZKOŁY:
  • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
  • 52-007 WROCŁAW

Technik teleinformatyk

Informacje o zawodzie Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk ma umiejętności z zakresu telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci teleinformatycznych oraz instalowanie i administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi.

Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu techniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu systemów komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, lokalnych sieci komputerowych, urządzeń sieciowych, systemów transmisji danych i systemów komutacyjnych.

Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w wojsku w obszarach:
– eksploatacja systemów teleinformatycznych (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych);
– budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym,
– administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii.

Kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk jest realizowane w dwóch kwalifikacjach, które treściowo obejmują:
– Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych,
– Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Rekrutacja

Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych.

Przed zakończeniem roku szkolnego należy zarezerwować miejsce na jeden z trzech sposobów:

on-line kliknij, aby dokonać rezerwacji
– telefonicznie 71 340 03 91,
– w sekretariacie szkoły przy ul. Zagłębiowskiej 8 we Wrocławiu


Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (wysyłane automatycznie przy rezerwacji on-line lub do pobrania w sekretariacie)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • karta zdrowia ze szkoły
  • 3 fotografie legitymacyjne
Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)